Közérdekű adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet 3.§. (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottsági tagok és az Mt. 188.§. (1) bek. és a 188/A.§. (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalók adatai:

Bicskei Attila - ügyvezető

Korencsák István - a felügyelő bizottság elnöke

Garabits Tamás - a felügyelő bizottság tagja

Barkóczi Bianka - a felügyelő bizottság tagja